در جایی از فیلم که ربات ها می خواهند به نیروگاه های هسته ای در ایران حمله و آنرا نابود کنند، نمایی از پرچم های برعکس ایران به چشم می خورد، چرا که پرچم هر کشوری جزئی از فرهنگ و معرف مردم آن کشور است. تغییر در شکل پرچم یا واژگون کردن آن به معنای اهانت یا تمسخر کردن آن کشور و مردم آن می باشد، واین چیزی است که در این فیلم به وضوح دیده می شود!

فیلم ترانسفورمرز

فیلم ترانسفورمرز

در جایی از فیلم که ربات ها می خواهند به نیروگاه های هسته ای در ایران حمله و آنرا نابود کنند، نمایی از پرچم های برعکس ایران به چشم می خورد، چرا که پرچم هر کشوری جزئی از فرهنگ و معرف مردم آن کشور است. تغییر در شکل پرچم یا واژگون کردن آن به معنای اهانت یا تمسخر کردن آن کشور و مردم آن می باشد، واین چیزی است که در این فیلم به وضوح دیده می شود!

فیلم ترانسفورمرز

فیلم ترانسفورمرز

جنگ نرم و عملیات روانی به نقل از تازه: پرداختن به موضوع های ماورایی، به خصوص ورود موجودات فضایی به زمین و تقابل آن ها با انسان، از موضوعات پر تامل چند دهه اخیر سینمای غرب و برگرفته از پرونده ای تحقیقاتی در سازمان سیاست. پرونده ای که به چگونگی ارائه و تلقین وجود ورود موجودات فضایی هوشمند به کره خاکی می پردازد، ترانسفورمرز، از این رو جزء این آثاری به حساب می آید که داستانی تکراری از هالیوود را روایت می کند. داستانی که در سایه آن یکی از اندیشه های مهم نظام سلطه در ذهن مخاطب القا می شود.

 

روایت داستان

مکعبی وجود دارد که نمی دانیم از کجا آمده است و فقط می دانیم که قدرت ایجاد دنیا ها و زندگی بخشیدن به آن ها را دارد. این مکعب باعث بوجود آمدن سیاره “سایبترون” می شود. در این سیاره به علت جدال بر سر قدرت، موجودات آن به دو دسته تبدیل می شوند و به جدال می پردازند. این جنگ موجب نابودی سیاره آن ها می شود و به دنبال آن، باعث می شود مکعب در اعماق فضا گم می شود. در آخر مکعب را در کره زمین پیدا می کنند. مکعب در قطب شمال مدفون می شود و محققی به طور اتفاقی به محل آن پی می برد و در اثر حادثه ای، نشانی آن روی عینک این محقق حک می شود. حال آنکه این عینک به دست یکی از نواندگان این محقق می افتد که همان ” سم” می باشد. در ادامه فیلم جدال بین دو گروه ربات هایی است که یک گروه مدافعان انسان ها هستند و گروه دیگر که برای رسیدن به هدفشان از هیچ عملی فرو گذار نمی کنند.

در قسمت دوم، نقشه جدید: اسیر کردن سم جوان است. چرا که این جوان به اسرار کهن ترانسفرمرها و حقایق آن ها پی برده است ، در این قسمت نبرد برای نجات زمین پایان یافته است، اما جنگ برای حفظ گیتی تازه در حال شروع شدن است.

 

قسمت سوم با این مقدمه آغاز می شود که جنگ در سیاره سایبترون به اوج خود می رسد، این در گیری به نیمه ی تاریک ماه نیز می رسد که ما آن را نمی بینیم! ایالات متحده آمریکا که در حال رصد سیارات وکهکشان هاست به برخورد این راکت ها به ماه پی می برد و در آن “جان اف کندی” دستور می دهد تا در این باره تحقیق شود. ربات ها از طریق انسان ها به این موضوع پی می برند که سلاح های قدرتمند سالمی در ماه وجود دارد، و ادامه فیلم جدال برای دست یابی این سلاح ها و انرژی پنهان شده در ماه است.

 

نگاهی استراتژیک به فیلم:

فیلمی با این عظمت از نظر تکنیک جلوه های ویژه بسیار، که مخاطب را محو فیلم می کند و پول های بسیار زیادی که خرج این فیلم شده است، قطعا فقط با ارضای قوه تخیل مخاطب نخواهد بود و چیزی فراتر از آن خواهد بود. فیلم در خاورمیانه اتفاق می افتد در قطر، مصر و ایران. انتخاب خاور میانه که بیشتر اتفاقات در آن می افتد حول دو محور اسلام ستیزی و ایران هراسی دنبال می شود.

اسلام ستیزی:

با به تصویر کشیدن مردم فقیر کشورهای جهان سوم که عموما مسلمان هستند، در کنار سربازان تا دندان مسلح شده ایالات متحده امریکا، فیلم سعی در القای تفاوت زندگی و امکانات در دسترس مردم مسلمان در خاور میانه و امریکایی ها دارد. و همچنین بهره گیری و پخش اذان در سینمای هالیوود، در چند دهه اخیر، به خصوص پس از حادثه یازده سپامبربه اوج خود رسیده است، این در حالی است که پخش اذان همواره زمینه ساز اتفاقات ناگوار و ناخوشایند است… و نشان دادن مسلمانان و اعراب به عنوان انسان های عقب افتاده و وحشی.

 

ایران هراسی:

در جایی از فیلم که ربات ها می خواهند به نیروگاه های هسته ای در ایران حمله و آنرا نابود کنند، نمایی از پرچم های برعکس ایران به چشم می خورد، چرا که پرچم هر کشوری جزئی از فرهنگ و معرف مردم آن کشور است. تغییر در شکل پرچم یا واژگون کردن آن به معنای اهانت یا تمسخر کردن آن کشور و مردم آن می باشد، واین چیزی است که در این فیلم به وضوح دیده می شود!!!

ایران هراسی

ایران هراسی