در سالی که گذشت شاهد خوشی ها، ناملایمات، همواری ها و ناهمواری های زیادی بودیم به طوری که عده ای در برابر ناملایمات صبر پیشه کردند و با سعه صدر بیشتری آن را از کنار خود عبور دادند. با این وجود کشور عزیزمان ایران سال 93 را به نمره قابل قبولی به پایان رسانید. پیشرفت های نظامی و فضایی، افزایش قدرت منطقه ای، موفقیت های ورزشی به ویژه والیبال در عرصه جهانی، افزایش اقتدار قوه قضاییه در برابر مفاسد اقتصادی و به ثمر نشستن برخی پروژه های عمرانی از جمله مواردی است که روند رو به رشدی برای کشور می باشند. البته در زمینه هایی هم عقب گرد داشته ایم که محل بحث نیست.

اما سال جدید که با شعار "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" نام گرفته است که در ادامه شاهد پیکارهای سیاسی در این سال خواهیم بود. از ابتدای این سال که با مذاکرات آغاز شده ( سالی که نکوست از بهارش پیداست) تا زمستان سردی که گرمی پیکار کرسی های مجلسی به آن گرما می بخشد و این سال را به پایان می برد. در تاریخ ایران اسلامی شاهد بودیم که چه صدماتی ناگواری از مجلس غیر صالح و منحرف، از بعد مشروطه تا عصر رژیم جنایت کار پهلوی وارد شده است. از نفوذ آمریکا، شوروی و انگلستان گرفته تا بعد از مشروطه که اصلاً به قانون اساسی عملی نمی شد.امام راحل (ره) در پیامی که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در افتتاح سومین دوره داشتند، نکته هایی را گوشزد نمودند که قسمت هایی از آن به مثابه رسالت و وظایف کاندیدها و مردم در این انتخابات می باشد.

 ایشان فرمودند:"و من احتمال می دهم که عوامل و دستهای ناپاکی بخواهند از رقابت های انتخاباتی برای رسیدن به آرزوهای خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بی معنا دلها را از یکدیگر جدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیت ها، صحبت و سلامت انتخابات و نهایتاً مشروعیت مجلس را زیر سوال برند، که در این شرایط آحاد ملت ]وظایف[ و همه روحانیون و دست اندرکاران کشور باید در کنار هم و دست در دست هم به راه مقدس خود ادامه دهند. و صاحبان قلم و سخن و مطبوعات نیز به طور جد مواظب نوشته ها و گفته های خود باشند ونمایندگان مجل نیز به عدالت و عطوفت با یکدیگر برخورد کنند]رسالت[ و به مسائل دامن نزنند و خلاصه کلام اینکه مجلس و نمایندگان باید موید وحدت و انسجام وظیفه عمل کنند و ازبرکات مادی و معنوی اتحاد مقدس خود بهره مند شوند و از صحنه ها کنار نروند که امروز شاید گناهی بالاتر از کناره گیری نباشد و هیچ عذر و بهانه برای ترک صحنه انقلاب پذیرفته نمی شود."

معیار ها و ملاک هایی که امام(ره) در بیانات خود به آن اشاره داشتند در حال حاضر هم تازگی خود را از دست نداده است و همچنان گویای مسیری است که مردم و کاندیدهای مجلس شورای اسلامی باید در آن گام بردارند. همچنان که شلوغی های انتخاباتی شروع می شود نباید این صحنه، صحنه ای شود برای بیگانگان که در راستای نیل به اهداف خود از آن نهایت استفاده را ببرند . در طی عمر 37 ساله انقلاب اسلامی شاهد انتخابات مجلس بوده ایم تا به دهمین انتخابات که در اسفند امسال برگزار خواهد شد، رسیده ایم. در این مسیر پر فراز و نشیب مجلس های مختلف روی کار آمده اند که گاهی برخی خشاب پرکن اسلحه دشمن بوده اند و از اندرزهای پیرخمین ]امام خمینی (ره)[ چشم پوشانیده و در مسیری که دشمن برای آنها طراحی کرده بود گام برداشتند. تاریخ به عنوان بهترین داور هویت آنها را مشخص کرد، در جایی تحصن شد و در جایی استعفای دسته جمعی شد، همه اینها گام هایی بود برای دشمنان نظام. کسانی از آن مجلس بیرون آمدند که هم اکنون آن سوی مرزها و در شبکه ها و رسانه های غربی به تبلیغ و کار علیه ارزشهای اسلامی که دورانی برای آن می کوشیدند، مشغول هستند.

مجلس همواره نیازمند انسانهایی است که از دل مردم و برای مردم روئیده باشند و برای اکثریت مردم در نقش همراه و پشتیبان باشند. لذا در سال پیشرو باید منتظر آفریدن حماسه سیاسی دیگری از سوی مردمی باشیم که همواره به رهبر خود لبیک گفته اند و سهمی هر چند کوچک از سرنوشت سیاسی کشور خود را بر عهده گرفته اند.