این روزها اگر به افراد توجه بیشتری نمایید و رفتار، عملکرد و وقت گذرانی افراد را بررسی نمایید خواهید فهمید که این روزها اکثریت افراد توسط فضای مجازی تسخیر شده اند. از کارمند بگیر که شبکه های اجتماعی آنها را از انجام کار ارباب رجوع دور کرده، از دانشجویانی که بجای علم اندوزی به پیام اندوزی، وجم اندوزی(الماس در بازی کلش آف کلنز) پرداخته اند و می پردازند، از کارگری که در کوچکترین وقت ممکن آنلاین شده و به بررسی پیام ها می پردازد، از بازاری که اوقات خود را با بازی کلش آف کلنز به پایان می رساند.

این روزها تلفن همراه به اول شخصیت زندگی ما تبدیل شده است، شاید دوری از خانواده چند روز قابل تحمل باشد ولی دوری از تلفن همراه و بخصوص اینترنت خیلی سخت است. تلفن همراه به عنوان آخرین کسی که "شب بخیر" ما را می شنود و اولین کسی که اولین "صبح بخیر" ما را می شنود جزء جدانشدنی زندگی ما شده است.

شاید این ابزار به خودی خود و بالذات ماهیت بدی نداشته باشند و هدف از طراحی اولیه آنها به این صورتی که در جامعه قابل مشاهده است، نبوده باشد. فرهنگ سازی اولیه پیش از ورود این ابزار ها به جامعه ما لازم می نمود تا از این ابزار ها که تهدیدی بود فرصتی ساخت. شاید بتوان از شبکه اجتماعی در بحث ها و تبادل نظر علمی استفاده کرد(که در حال حاضر معکوس است) یا بازاری برای تبلیغات اجناس و بازاریابی استفاده می نمود. اما جامعه ما ظرفیت پذیرش بعضی ابزارها دوران پست مدرن که با اهداف غربی طراحی می شوند، را ندارند. همان اهدافی که غربی ها در پیاده سازی جوامع اسلامی دنبال آن بودند توسط این نرم افزار ها و ابزارها به سادگی در حال پیاده شدن است: وقت کشی نسل جوان، رواج بی بند و باری فرهنگی، بدست آوردن اطلاعات هم وطنان، دور کردن جامعه از فضای مطالعه و پژوهش و....

تاثیر فرهنگی این ابزارها برای افراد خیلی قابل ملموس تراست زیرا هر روزه در جامعه رفت و آمد دارند و تاثیر آن را در زندگی شخصی، افراد اطراف، نوع پوشش افراد، رفتار و... مشاهده می نمایند و بر کسی تاثیر آن پوشیده نیست.

اما از مسئولان ذیربط انتظار می رود که امروز فضای مجازی را به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز در برنامه ها و ساختارهای فکری خود جهت برنامه ریزی وارد نمایند و سر را همچون کبک در مقابل این فضا زیر برف نکند. شاید شما از این فضا چشم پوشی نمایید اما این فضا به کار خودش ادامه می دهد و هر روزه جلوتر می رود و بر زندگی ایرانی اسلامی پیشرفت که مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلام است تاثیر می گذارد و آن را از این خط مشی رهبری دور می نماید.