پایگاه خبری المنار در بررسی اقدام ایران در قطع پیش دستانه نفت به کشورهای اروپایی نوشت: این اقدام ایران ثابت کرد که ایران این توانایی را دارد که تحریم های نفتی که از سوی کشورهای غربی و آمریکا علیه این کشور اعمال شده را پشت سر بگذارد.
پایگاه خبری المنار لبنان در گزارشی به بررسی چرایی شکست تحریم های غرب علیه ایران پرداخته و تاکید می کند که اگر موضوع توقف صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی در مجلس شورای اسلامی ایران به اجرا گذاشته شود، این موضوع می تواند اقدام پیش دستانه ایران در این زمینه باشد. این در حالی است که کشورهای اروپایی هنوز تعهداتی را از دیگر کشورها در زمینه وارد کردن جایگزین نفت ایران به دست نیاورده اند. به نوشته المنار این اقدام همچنین ثابت می کند که ایران این توانایی را دارد که تحریم های نفتی که از سوی کشورهای غربی و آمریکا علیه این کشور اعمال شده را پشت سر بگذارد.

غازی الوزنی کارشناس و تحلیلگر لبنانی در گفت وگو با المناراقدام شورای امنیت در زمینه احتمال توقف فروش نفت به کشورهای اروپایی را اقدامی پیش دستانه از سوی ایران دانست که نشان می دهد که ایران قدرت عبور کردن از این تحریم ها را دارد، او می گوید که صادرات نفتی ایران به اروپا تنها 18درصد از کل صادرات نفتی ایران را شکل می دهد و روزانه حدود 500 هزار بشکه است که ایران در صورت تحریم می تواند آن را در بازار سیاه نفت به فروش برساند یا آن را به کشورهای آسیایی بدهد، به این ترتیب می توان گفت که تاثیر تحریم های نفتی علیه ایران بسیار محدود خواهد بود.
میخائیل عوض نیز به المنار می گوید که این اقدام جرات ایران را در این زمینه نشان داد و ثابت کرد که ایران بیشترین ضرر کننده از این تحریم ها نیست، بلکه این اروپای بحران زده است که بیشترین خسارت ها را در این مورد خواهد دید، چرا که روابط اقتصادی ایران با غرب به صورت عمومی و بویژه کشورهای اروپایی محدود است و ایران از زمان انقلاب اسلامی در این کشور با وجود تحریم ها پیشرفت های زیادی داشته و به این ترتیب بازارهای ویژه ای را از میان هم پیمانان خود دارد