چند سال پیش به ایام دهه فجر که می رسیم گروهی این شبهه را مطرح می کنند (به خصوص در فضای مجازی) که امام خمینی در سخنرانی بهشت زهرا (12 بهمن 57) وعده داده اند آب و برق را مجانی می کنیم. اما این محقق نشده و نتیجه می گیریم ...!
هر چند معتقدم این مساله تنها یک حاشیه در کنار اصل انقلاب است و برای کاستن از عظمت آن با ایجاد سوالاتی در ذهن مخاطب مطرح می شود اما یک بار برای همیشه بررسی کنیم تا دهان مغرضان بسته شود.

هر چند معتقدم این مساله تنها یک حاشیه در کنار اصل انقلاب است و برای کاستن از عظمت آن با ایجاد سوالاتی در ذهن مخاطب مطرح می شود اما یک بار برای همیشه بررسی کنیم تا دهان مغرضان بسته شود.

یکم اینکه اصلا امام در بهشت زهرا چنین حرفی نگفته اند. متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید. فایل صوتی را هم از اینجا دانلود کنید. من که هرچه گوش کردم در این رابطه چیزی نشنیدم.

دوم اینکه؛ اتفاقا امام چنین حرفی گفته اند! اما نه در بهشت زهرا، در مدرسه فیضیه قم،10 اسفند.

9 اسفند امام می فرمایند:

من به دولت راجع به مجانی کردن آب و برق و بعضی چیزهای دیگر فعلا برای طبقات کم بضاعتی که در اثر تبعیضات خانمان برانداز رژیم شاهنشاهی دچار محرومیت شده اند - و با برپایی حکومت اسلامی به امید خدا این محرومیتها برطرف خواهد شد -سفارش اکید نمودم که عمل خواهد شد.

اما 10 اسفند در جمع مردم قم:

آبادى دنیا و آخرت به وسیله اسلام ما علاوه بر اینکه زندگى مادى شما را مى خواهیم مرفه بشود، زندگى معنوى شما را هم مى خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط مى سازیم، آب و برق را مجانى مى کنیم براى طبقه مستمند، اتوبوس را مجانى مى کنیم براى طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت مى دهیم، شما را به مقام انسانیت مى رسانیم. اینها شما را منحط کردند، اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما، هم دنیا را آباد مى کنیم و هم آخرت را.

می بینید که امام فعلا برای طبقه مستمند قول می دهند.

اما سوم؛ بر خلاف نظر شبهه افکنان اتفاقا این قول امام هم اجرا شده. گذشته را کاری نداریم که چگونه اجرا شده اما در زمان حال ... در طرح هدفمندی یارانه ها دولت هزینه ای بابت مصرف آب و برق و گاز و حتی نان (که در قول امام هم نیامده بود) به مردم می دهد. این یعنی مجانی کردن این موارد. البته که منطقی نیست مصرف کاملا رایگان باشد که باعث ایجاد روحیه مصرف گرایی ست. بلکه مصرف مردم در حد منطقی رایگان است. اگر بیشتر مصرف کردند خب، منطقا باید هزینه را بپردازند.